• Real Estate Solutions

  • Real Estate Solutions

  • Real Estate Solutions

  • Real Estate Solutions

  • Real Estate Solutions

Technisch vastgoedadvies

DCV ADVIES heeft de expertise in huis om u over vrijwel elk onderdeel op technisch gebied te adviseren, zoals onder andere:

  • Het doorlichten van servicecontracten
  • Het inventariseren en inzichtelijk maken van alle (technische) lopende zaken omtrent (aangekocht) onroerend goed
  • Technische planvorming voor projectontwikkeling
  • Het adviseren van een belegger bij een te realiseren projectontwikkeling
  • Het oplossen van gecompliceerde bouwkundige problemen c.q. details
Technisch vastgoedadvies